De Maatschappij dep. Twente

Vernieuwen voor ondernemende samenleving

De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel (De Maatschappij) uit ondernemend Hengelo in Twente, is een onafhankelijk netwerk voor ondernemende mensen uit bedrijven, kennisinstellingen en openbaar bestuur. Door verder te denken dan het eigen vakgebied en het eigenbelang, worden zzp’ers en wethouders, directeuren en docenten onderling uitgedaagd om open en onbevangen met elkaar in gesprek te gaan en wederzijds te inspireren voor een volhoudbare toekomst.

Lees hieronder meer
 
logo De Maatschappij dep. Twente

Contactgegevens

P/a Oranjestraat 10
7451 CC Holten
06-48 567 309

Met tal van initiatieven draagt De Maatschappij bij aan vernieuwing voor een ondernemende samenleving in en buiten Twente. In departementen worden bijeenkomsten georganiseerd met inspirerende sprekers, bedrijfsbezoeken en masterclasses. Daarnaast is er ieder jaar een landelijk of regionaal congres rond een actueel thema. Het verbinden van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden staat steeds centraal. De Maatschappij initieert ook maatschappelijke projecten, die daarna zelfstandig verder gaan.

Netwerk van verbindingen

Het departement Twente van De Maatschappij wil zich onderscheiden van andere Twentse netwerkorganisaties door bijeenkomsten te organiseren over relevante maatschappelijke thema´s, steeds belicht door deskundige sprekers. Naast aansprekende lezingen wordt steevast door De Maatschappij een interessant bedrijf of organisatie in Twente bezocht. Ook is er volop aandacht voor cultuur. Door de regionale invulling wordt gebruik gemaakt van de kracht en kennis die aanwezig is in Twente. De contacten worden zo goed mogelijk benut en ingezet om verbindingen aan te gaan met vertegenwoordigers uit de gouden driehoek van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en openbaar bestuur en kennisinstellingen.

Netwerkpartners

Samen met andere netwerkorganisaties werkt De Maatschappij aan een volhoudbare toekomst.

Het doel van de Maatschappij dep. Twente

Voor bedrijfsleven, openbaar bestuur en kennisinstellingen. Het doel van de Maatschappij is het organiseren van bijeenkomsten over relevante maatschappelijke thema´s belicht door deskundige sprekers uit de regio.