Antagonist

In de zomer van 2004 werd Antagonist opgericht door Wouter de Vries. Antagonist betekent letterlijk 'tegenpool' of 'tegenhanger'. Wij benaderen de hostingmarkt met een frisse blik en doen het allemaal net iets anders dan de rest. Doordat wij focussen op één sterk product kunnen we vrijwel alle bedrijfsprocessen automatiseren en ons volledig richten op jou als klant. Wij staan voor eenvoud, kwaliteit en service. Alles om jou de best mogelijke gebruikservaring te geven!

Lees hieronder meer
 
logo Antagonist
Error executing template "Designs/TwenteBranding/Paragraph/PartnerInformation.cshtml"
System.InvalidCastException: Invalid cast from 'System.String' to 'Dynamicweb.Frontend.FileViewModel'.
at System.Convert.DefaultToType(IConvertible value, Type targetType, IFormatProvider provider)
at TwenteBranding.Repository.Helpers.ItemHelper.GetItemValue[T](Item item, String itemFieldSystemName) in D:\agent_1\_work\102\s\TwenteBranding.Repository\Helpers\ItemHelper.cs:line 1681
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_a859b6a26421423db21f0aae5e431aa9.Execute() in D:\inetpub\wwwroot\www.twente.com\Files\Templates\Designs\TwenteBranding\Paragraph\PartnerInformation.cshtml:line 30
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using Dynamicweb.Frontend 2 @using TwenteBranding.Repository.Helpers 3 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 4 @{ 5 if (Model.Item != null) 6 { 7 var title = Model.Item.GetString("Title"); 8 var logo = Model.Item.GetFile("Logo")?.Path; 9 10 var address = Model.Item.GetString("Address"); 11 var phoneNumber = Model.Item.GetString("PhoneNumber"); 12 var emailAddress = Model.Item.GetString("EmailAddress"); 13 var websiteUrl = Model.Item.GetString("WebsiteUrl"); 14 var socialMediaLinks = Model.Item.GetField("SocialMediaLinks"); 15 var paragraphId = string.Format("par-{0}", Model.ID); 16 17 // if item properties are left blank and the item paragraph is placed on an PartnerArticle page, inherit the property values from the partner 18 if (string.IsNullOrWhiteSpace(address)) 19 { 20 var pageView = Dynamicweb.Frontend.PageView.Current(); 21 if (pageView != null && pageView.ID > 0) 22 { 23 var pageService = new Dynamicweb.Content.PageService(); 24 var companyPage = pageService.GetPage(pageView.ID); 25 if (companyPage != null && companyPage.Item != null && companyPage.ItemType.Equals(TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.ItemInstanceType.PartnerArticle)) 26 { 27 address = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerFullAddress); 28 if (string.IsNullOrWhiteSpace(logo)) 29 { 30 logo = ItemHelper.GetItemValue<FileViewModel>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerLogo).Path; 31 logo = $"/Admin/Public/GetImage.ashx?Image={logo}&Format=webp&Width=200&Height=-1&Quality=100&Crop=0&t=2"; 32 } 33 if (string.IsNullOrWhiteSpace(phoneNumber)) 34 { 35 phoneNumber = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerPhoneNumber); 36 } 37 if (string.IsNullOrWhiteSpace(emailAddress)) 38 { 39 emailAddress = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerEmailAddress); 40 } 41 if (string.IsNullOrWhiteSpace(websiteUrl)) 42 { 43 websiteUrl = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerWebsiteUrl); 44 } 45 } 46 } 47 } 48 49 <div class="partner-information"> 50 <a name="@paragraphId" class="jump-to-anchor"></a> 51 <h3 class="partner-information-title info">@title</h3> 52 <div class="partner-information-details"> 53 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(logo)) 54 { 55 <div> 56 <img src="@logo" class="logo" /> 57 </div> 58 } 59 <div> 60 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(address)) 61 { 62 <span class="info address">@address.NewlineToBr()</span> 63 } 64 65 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(phoneNumber)) 66 { 67 <span class="info phoneNumber">@phoneNumber</span> 68 } 69 </div> 70 <div> 71 @if (socialMediaLinks != null) 72 { 73 var links = socialMediaLinks.GetItems(); 74 if (links.Any()) 75 { 76 <div class="social-media-icon-container"> 77 <ul> 78 @foreach (var link in links) 79 { 80 var socialMediaLink = link.GetString("SocialMediaurl"); 81 if (!socialMediaLink.ToLower().StartsWith("http")) 82 { 83 socialMediaLink = string.Format("https://{0}", socialMediaLink); 84 } 85 var socialShareType = link.GetString("SocialShareType"); 86 <li> 87 <a href="@socialMediaLink" title="@socialShareType.JsEncode()" target="_blank"> 88 <div class="font-color--black"> 89 <div class=" @string.Format("icon--sm_{0}", socialShareType.ToLower()) social-media-icon icon-size--x1_5"></div> 90 </div> 91 </a> 92 </li> 93 } 94 </ul> 95 </div> 96 } 97 } 98 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(emailAddress) || !string.IsNullOrWhiteSpace(websiteUrl)) 99 { 100 <div> 101 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(emailAddress)) 102 { 103 <span class="info e-mailaddress"><a href="mailto:@emailAddress" target="_blank">@emailAddress</a></span> 104 } 105 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(websiteUrl)) 106 { 107 var websiteLink = websiteUrl; 108 if (!websiteLink.ToLower().StartsWith("http")) 109 { 110 websiteLink = string.Format("https://{0}", websiteUrl); 111 } 112 <span class="info website-url"><a href="@websiteLink" target="_blank">@websiteUrl</a></span> 113 } 114 </div> 115 } 116 </div> 117 </div> 118 </div> 119 } 120 }
Innovatie en Twentse nuchterheid

Op een kilometer afstand van de Universiteit Twente ligt Antagonist. Opgericht in 2004, als spin-off van de UT, begon het in de Bastille. In de jaren daarna groeide Antagonist uit tot één van de grootste, hoogst scorende hostingproviders van Nederland. Om de groei in klanten en medewerkers te continueren, verruilde Antagonist in 2011 de campus voor het Business en Science Park. Innovatie en Twentse nuchterheid worden hier gecombineerd tot een heldere online dienstverlening met een verregaande service.

Hosting en domeinnaamregistraties

Antagonist biedt complete webhostingpakketten voor de succesvolle start en groei van jouw online business. Met name het MKB-segment, zzp’ers, start-ups en freelancers behoren tot de doelgroep. Sinds de start in 2004 richt de organisatie zich op eenvoud, kwaliteit en service. Dit resulteert in tienduizenden tevreden klanten, ruim 4.800 positieve recensies en noteringen in de MT1000 en Emerce 100. Het succes en de liefde voor techniek zijn de drijfveren om maximaal in te zetten op innovatie, automatisering en opkomende technologieën.

Een ge├Âliede machine

Antagonist is de tegenspeler, doet het anders dan anderen en is een tikkeltje ondeugend. Onze werkwijze is helder en transparant. Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan? Antagonist loopt voorop, denkt met je mee en is altijd hongerig naar verbetering. Als een hecht team zetten we ons elke dag maximaal in om klanten uitzinnig blij te maken. Zo worden verwachtingen overtroffen en verrassen we keer op keer.

Focus op wat niet verandert

In een wereld die snel verandert, focust Antagonist zich op wat niet verandert: eenvoud, kwaliteit en service. Ruim 15 jaar geleden was onze webhosting compleet, gebruiksvriendelijk en scherp geprijsd. En dat is nu nog steeds zo. Er zijn geen verborgen kosten en we doen niet aan stilzwijgende verlengingen. We zijn eerlijk en open. Onrechtmatigheden bezorgen ons koude rillingen en stellen we aan de kaak. Alles mag veranderen. Dat maakt ons anders.