AMMON

Samenwerking om tot grootse dingen te komen 

De netwerkorganisatie Advanced Materials Manufacturing Oost-Nederland (AMMON) uit ondernemend Enschede in Twente, werkt aan open innovatie en businessdevelopment voor de maakindustrie. In samenwerkingsverbanden met ondernemingen komen nieuwe ideeën en technologieën tot stand rondom geavanceerde materialen en innovatieve productieprocessen, zoals Industrie 4.0.

Lees hieronder meer
 
logo AMMON

Contactinformatie

Vliegveldweg 333
7524 PT Enschede
+31 (0)6 22 53 23 31

AMMON initieert businessdevelopment en start innovatieprogramma’s op voor en door de maakindustrie in en buiten Twente. Op basis van marktinzicht wordt deze aanpak volledig geleid door de industrie. Doel is om de innovatieslagkracht te vergroten door verregaande samenwerking en maximale (eind)klantgerichtheid. Om zo tot grootse dingen te komen voor een houdbare toekomst.

Integrale aanpak

Geregeld blijkt dat bedrijven door de zakelijke drukte en de waan van de dag slechts een beperkt inzicht hebben in businessdevelopment en technologiegebieden. Deze kunnen grote meerwaarde hebben. Daarom traint, helpt en faciliteert AMMON tal van industriële bedrijven in en buiten Twente om de benodigde businessontwikkeling te versnellen en verbreden. Hiertoe worden krachten gebundeld in consortia. Gezamenlijk worden de noodzakelijke stappen gezet van productontwikkeling naar systeemrealisatie. Immers, tal van technologieën en technieken integreren meer en meer met elkaar, mede door Industrie 4.0 en het ‘internet of things’. 

Nieuwe waardeketens organiseren

Samenwerking draait binnen AMMON om het vinden van gemeenschappelijke raakvlakken. Dat lukt door inhoud en wederzijds vertrouwen te combineren. Die aanpak blijkt een vruchtbare bodem voor nieuwe projecten, producten en langdurige verbintenissen, scouting van nieuwe technologieën en technieken, het klankborden van businesscases en het organiseren van nieuwe, duurzame waardeketens. Naast bedrijven zijn lokale, regionale en landelijke overheden belangrijke launching customers en sparring partners. Zo wordt gewerkt aan het creëren van een nieuwe technologische infrastructuur voor Oost-Nederland.

Ecosystemen bouwen

AMMON richt zich op het bouwen van ecosystemen die niet alleen nieuwe producten en geïntegreerde systemen opleveren. Bovenal moet het leiden tot een nieuwe manier van denken en werken in de maakindustrie. Door kennis en kunde te delen kan in gezamenlijkheid worden geïnnoveerd. Zo maken tal van technologische innovaties deel uit van de groeiende industriële infrastructuur die wordt opgezet en uitgebouwd in de maakindustrie in en buiten Twente.

Netwerkpartners

Samen met andere netwerkorganisaties werkt AMMON aan een volhoudbare toekomst, zoals Open Innovation Center Advanced Materials (OICAM) in Nijverdal, kennisinstellingen als Universiteit Twente en Hogeschool Saxion in Enschede, STODT Toekomsttechniek in Hengelo en Novel-T in Enschede.

Het doel van AMMON

Voor bedrijven uit de maakindustrie, uitvinders, denkers én doeners. Vanuit bestaande kennis en kunde komen tot nieuwe producten, diensten en kansen.