Energie uit natuurkracht

Wereldwijd neemt onze energiebehoefte toe en groeit de vraag naar onuitputtelijke energiebronnen. Om onze vraag naar energie in de toekomst aan te kunnen, worden in Twente slimme oplossingen ontwikkeld voor bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie.

Wereldwijd neemt onze energiebehoefte toe en groeit de vraag naar onuitputtelijke energiebronnen. Om onze vraag naar energie in de toekomst aan te kunnen, worden in Twente slimme oplossingen ontwikkeld voor bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie.

Duurzaam klimaat

In Twente is letterlijk veel ruimte voor natuur en groen, voor het milieu. Door ons mooie landschap worden we er continu aan herinnerd dat we er zuinig op moeten zijn. Slimme oplossingen om duurzaam met energie om te gaan en het klimaat zoveel mogelijk te sparen, krijgen daarom veel aandacht. Natuurlijke bronnen moeten we benutten, maar ook beschermen als we voor een duurzame toekomst moeten zorgen. Er zijn nog basale vragen de kracht van de natuur en de energie die daarbij vrij kan komen, nog niet altijd tot z’n recht laat komen:

 

  • Kan de wereld wel over op vrijwel alleen maar gebruik van energie afkomstig van de zon, wind of uit biomassa?
  • Hoe snel kunnen we in techniek overschakelen naar duurzame energiebronnen?
  • Is er voldoende kennis (bij mensen) om de omslag naar duurzame energie te kunnen maken?
  • En zeker belangrijk: is dit betaalbaar voor de samenleving?

 

het verhaal gaat verder na 'de verdieping'

De verdieping

Duurzaamheid vraagt slimme oplossingen

Onze schoonste energie halen we uit wind en zon. Slim is het daarom om deze onuitputtelijke energiebronnen te benutten. Om te kunnen voorzien in de enorme vraag naar energie hebben we wetenschap, high tech en Moeder Natuur nodig. In Twente wordt op grote schaal geinvesteerd in slimme oplossingen om zo voor de lange termijn energie te produceren en besparen. Om die ambitie te realiseren, moeten we de productie van groene energie fors opvoeren. In Twente zijn diverse lokale ondernemers, multinationals maar ook particulieren die hieraan bijdragen. 

 

Lees meer over.. #energietechnologie

#energietechnologie

Ook lage bomen vangen wind door EAZ Wind

#energietechnologie

Ontwikkeling elektrische motor op scherpst van de snede

#energietechnologie

Onthulling kersverse coureurs Solar Team Twente

#energietechnologie

Luchtweerstand van een colablikje

#energietechnologie

Technology Base: dé perfecte proeftuin voor testen zonneauto

#energietechnologie

Teleurstelling én euforie tijdens WK

#energietechnologie

Aurora 2 rijdt ook dit jaar weer het meest efficiënt

#duurzame energie

RED E verbruikt evenveel als een tosti-ijzer

#technologie en sport

Topatlete wint van zonneauto

#energietechnologie

Solar Boat Twente toch gefinished na moeizame start

#btg

Twentse bio-olie valt in de prijzen

#energietechnologie

Pyrolyse-olie uit biomassa gaat de grens over

#energietechnologie

Waterstof als voertuigbrandstof

#energietechnologie

Atleet gaat de strijd aan tegen zonneauto

#energietechnologie

Hernieuwbare energie in de maritieme sector

#water en het klimaat

Een sproeiende robot

#energietechnologie

Een zonnepaneel in de vorm van een dakpan

#earth is calling #water #waterzuivering

Earth is calling... Water4All & Jotem

#energietechnologie

Solar Team Twente deelt kennis met RED Engineers van de toekomst

#techniek

Een Twentse ondernemer met een missie

#zonnewagen

Zonnepaneel ELINE, maximale kracht uit de zon