single.php

Categorieën

Doelgroep
Thema's
Verborgen Twenty Twente categorie
Naar thema overzicht

‘t Nut van de ondernemersadviseur

Is zo’n ondernemersadviseur nu eigenlijk wel nodig?’ Een veelgehoorde vraag sinds ik 1 maart in die functie startte bij Ondernemend Twente. Na twee maanden heb ik het antwoord: de inzet van de ondernemersadviseur zorgt allereerst voor smeerolie in de raderen. En daarnaast ontstaat door deze inzet meer samenwerking tussen bedrijven onderling én tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid.

Ra ra raadsel
Hoe het komt dat die samenwerking zonder ondernemersadviseur moeilijker of simpelweg niet tot stand komt? Volgens mij omdat organisaties te weinig vragen stellen. En waarom dat niet gebeurt? Dat is voor mij soms een raadsel. Is het de trots van de Tukker? Wordt men opgeslokt door de dagelijkse realiteit waardoor moeilijke vragen even naar de achtergrond verdwijnen? Of is het niet duidelijk waar de vraag gesteld moet worden?

Wie de schoen past
Herkent u zichzelf in een van deze redenen, weet dan dat ik oplossingen bied voor elk ervan. Bij de eerste reden probeer ik uw trots als belemmering weg te nemen en positief te gebruiken; trots voor uw organisatie is immers wél nuttig. Bij de tweede reden houd ik u graag een spiegel voor en duiken we samen in uw toekomst. Bij de derde reden zet ik mijn netwerk in om de juiste plek voor u te vinden. Samen zoeken we in ieder geval naar de juiste definitie van uw vraag. En vervolgens naar de juiste en meeste effectieve oplossing. Want volgens mij komt u sneller verder door te durven vragen.

De wereld draait wel door
De komende tijd leest u hier mijn ervaringen met vragen, maar vooral ook met de oplossing en de hulp. Ook aan u, als het aan mij ligt. Want: zonder de inzet van de ondernemersadviseur draait de wereld – ook die van u – echt wel door. Maar mét de inzet kunt u als mkb’er doen waar u goed in bent: ondernemen. Dus… kom maar op met uw vraag.

Deze column is geschreven door Gerjan Bremmer: