#Oost-NL

#creatievetechnologie

Doorontwikkeling AR en VR

Oost NL

oost-nl

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies ...

#watertechnologie

Monitoring van drinkwaterkwaliteit krijgt een Twentse impuls

#gezondheid

Nieuwe onderzoeksmethode voor minder pijn

Ondernemend Twente

ondernemen

Netwerken van ondernemers verbinden Als netwerksamenleving kent ondernemend Twente vele netwerken en belangenorganisaties. Van meer dan 24 ...

#economie

Provincie Overijssel geeft impuls aan export MKB met GO4Export