#Waterschap Vechtstromen

#water en het klimaat

Een sproeiende robot

#water

‘Door water verbonden’

#watertechnologie

Slimme grondwater sensoren

#water

Nationale waterdag 2019: bewustwording over waterveiligheid

#watertechnologie

Slimme regenton voor waterbeheer

#duurzaam

Help! Watertekort, hitte en wateroverlast in Twente!

#rode loper

Impact starts with ... Twente

Waterschap Vechtstromen

waterschap vechtstromen

Door water verbonden Waterschappen hebben een speciale verantwoordelijkheid voor het water. Klimaatverandering, waterfuncties, waterkwaliteit en ...

RED Engineers Challenge

red engineers

'Water en het klimaat' was dit jaar de uitdaging voor Twentse RED Engineers kids! Onder de noemer ‘Water en het klimaat’ heeft ...

#water

Wateroverlast tegen gaan met een beekje in de stad

#natuur

De Regge in haar ere herstellen