Water besparen en energie produceren op een militaire basis

In mei 2016 zijn er door de Koninklijke Landmacht verschillende informatiemiddagen georganiseerd waarbij het bedrijfsleven en kennisinstituten werden uitgenodigd mee te denken over de militaire basis van de toekomst. Defensie wilde zich op de hoogte laten brengen van de state-of-the-art technologieën en oplossingen op het gebied van Logistiek, Bescherming, Energie en Water. Het project, genaamd Fieldlab Smart Base, is een belangrijke verandering in vergelijking met het huidige systeem van het uitbrengen van tenders op basis van vooral de interne kennis van de Krijgsmacht. De opzet is om een selectie van de technologieën en diensten in de praktijk uit te testen. 

Lees hieronder het hele artikel
 

In het kort

  • Defensie wilde zich op de hoogte laten brengen van de state-of-the-art technologieën en oplossingen op het gebied van Logistiek 
  • Vanuit Pentair, Puretech en de University of South Florida is een innovatieve oplossing aangeboden voor het zwarte water dat vrijkomt op een basis. 
Doelstellingen

De doelstelling van Fieldlab Smartbase ligt in het behalen van verregaande reductie op het gebied van waterverbruik en energie. Op de informatiedagen zijn vele honderden bedrijven afgekomen en zijn er ruim 140 projectvoorstellen ingediend. Van deze voorstellen zijn er 15-20 geselecteerd waaronder 7 in het thema “Water”. Met de betroffen indienende bedrijven zijn afspraken gemaakt om de aangeboden technologieën in de praktijk te testen op een militair terrein in Soesterberg. De aftrap van het praktijkgedeelte heeft plaatsgevonden op 13 juni en vanaf oktober zullen de eerste bedrijven op het terrein aanwezig zijn.

Systeem

Vanuit Pentair, Puretech en de University of South Florida is een innovatieve oplossing aangeboden voor het zwarte water dat vrijkomt op een basis. Zwart water komt vrij bij toiletgebruik. Dit afvalwater bevat vooral het spoelwater, toiletpapier, ontlasting en urine. Deze afvalwaterstroom bevat veel organische resten die kunnen worden omgezet tot energie met behulp van een  anaerobe bioreactor  (AnMBR). De in het systeem aanwezige membraanmodule scheidt de waterige fase van de vaste stof. Het membraan zorgt ervoor dat de bacteriën en virussen in de reactor blijven. De waterige fase bevat nog nutriënten en kan worden hergebruikt voor bijvoorbeeld spoelen van de toiletten, wassen van trucks of algemene bewatering van beplanting. Het gepatenteerde concept is ontwikkeld aan de University of South Florida door de faculteit van Prof. Yeh. Het maakt gebruik van Pentair membranen en zal in het kader van Fieldlab Smart Base worden geproduceerd door Pure-tech. Dit concept is tevens te gebruiken voor decentrale afvalwaterbehandeling in dorpen, steden, krottenwijken, vluchtelingenkampen, bij rampen etc.

De machine

De grote meerwaarde ligt in het feit dat het zwarte water nuttig, veilig en uiteindelijk energieneutraal kan worden hergebruikt. Het is mogelijk om de installatie aanvullend te voeden met andere organische stromen, zoals keukenafval. De NEW-generatorTM is ondergebracht in een container, zodat de installatie modulair kan worden opgesteld en gemakkelijk te transporteren is. De benodigde anaerobe bacteriën kunnen lang worden opgeslagen en zijn relatief snel weer te activeren, Dit in tegenstelling tot aerobe bacteriën. 

Een prototype van de NEW-generatorTM is ruim een jaar operationeel op een school in India. De unit is geschikt tot 200 toiletbezoeken per dag. De testen in het kader van Fieldlab Smart Base zullen zich vooral richten op het voldoen aan de eisen van Defensie met betrekking tot het kunnen opereren onder de uiteenlopende condities op het gebied van klimaat, gebruik en robuustheid. 

Datum: 4 juni 2018
Bron tekst: Pentair
Auteur: Twente.com

Lees meer over #milieu

#duurzaam

Kleine nitrile handschoentjes, grote impact

#veiligheid

Primeur: Snuffeldrone speurt naar giftige stoffen

#energietechnologie

Teleurstelling én euforie tijdens WK

#energietechnologie

Aurora 2 rijdt ook dit jaar weer het meest efficiënt

#duurzaam

Slimmer rijden dankzij technologie

#gezondheid

Twence houdt medewerkers gezond

#textiel

Twente pakt textiel-afvalberg aan

#ondernemen

Twentse ondernemers delen dromen en ambities

#duurzaam

Eerste kunstgras-recyclefabriek

#milieu

Een nieuwe energiezuinige koelcel

#energietechnologie

Waterstof als voertuigbrandstof

#earth is calling #duurzaam #ondernemen

Earth is calling... Bolscher

#milieu

Consument compenseert CO2 door oplossing UT-startup

#duurzaam

Het duurzaamste stadhuis van Nederland

#techniek

Een Twentse ondernemer met een missie

#techniek

Beter dan nieuw en nog duurzaam ook

#duurzaam

Een betere wereld begint bij jezelf

#smart farming

Smart farming: slim meer boeren met minder

#earth is calling #milieu #duurzaam

Earth is calling... SKO

#milieu

Levensduur melkkoeien natuurlijk verlengen

#energietechnologie

Solar Team Twente draagt actief bij aan de UN Global Goals

#duurzaam

Duurzaamheid en circulariteit in curriculum

#economie

Regiodeal draagt bij aan toekomstbestendig Twente

#duurzaam

RED Engineers helpen Twence bij afvalscheiding

#duurzaam

Mexico schakelt Twentse hulp in

#earth is calling #milieu #water

Earth is calling... Tijmen Sissing

#milieu

Herbruikbare Grolsch bekers op festivals

#biotechnologie

De natuur als diervriendelijk alternatief voor antibiotica

#biotechnologie

Milieuvriendelijke wegverharding met plantaardig teer

#duurzaam

Milieubewuste biologische houtbescherming

#milieu

Water besparen en energie produceren op een militaire basis

#earth is calling #energietechnologie #milieu

Earth is calling... Green Team Twente

#natuur

De Regge in haar ere herstellen

#medischetechnologie

Naaldloos prikje beste tech-idee van 2017

#earth is calling #waterzuivering #milieu

Earth is calling... Universiteit Twente

#mechatronica

Twentse snuffeldrone voor een beter milieu