Global Goal 4: Kwaliteitsonderwijs

Hoogwaardig onderwijs is de basis voor het verbeteren van mensenlevens en duurzame ontwikkeling. Belangrijke vooruitgang is al geboekt bij het verbeteren zowel van toegang tot onderwijs op alle niveaus als voor het verhogen van het aantal inschrijvingen bij scholen, in het bijzonder voor vrouwen en meisjes. De geletterdheid is enorm toegenomen. Tegelijkertijd is nog meer inspanning nodig om grotere vooruitgang te boeken bij het bereiken van onderwijs voor iedereen.

Lees hieronder het hele artikel
 

In het kort

Gelijke toegang tot onderwijs en een leven lang leren

Momenteel hebben evenveel meisjes als jongens toegang tot basisonderwijs. Toch zijn er maar weinig landen waarin dat doel is behaald op alle onderwijsniveaus. Vooral door de millenniumdoelen is op het gebied van onderwijs veel verbeterd, met name voor vrouwen en meisjes.

Secundair en tertiair onderwijs

Omdat het met primair onderwijs al enorm goed gaat in de wereld, richt Global Goal 4 zich zowel op primair als op secundair en tertiair onderwijs. In 2030 moeten dan ook alle jongens en meisjes in de wereld de basisschool en middelbare school kunnen afmaken. Tegelijkertijd moeten alle mannen en vrouwen toegang krijgen tot betaalbaar beroeps-, technisch-, en hoger onderwijs.

Kwaliteit van onderwijs

Binnen dit doel is meer aandacht voor de kwaliteit van onderwijs en een leven lang leren. Zo moeten scholieren en studenten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Daarnaast moeten scholen een cultuur van vrede, geweldloosheid, diversiteit en mondiaal burgerschap promoten. Hiervoor zijn bekwame docenten nodig. Daarom moet meer aandacht uitgaan naar het opleiden van leraren in ontwikkelingslanden.

 

Kortom:

  • kwalitatief hoogstaand onderwijs garanderen
  • toegang tot onderwijs verbeteren
  • aantal inschrijvingen verhogen
  • gelijkheid op alle onderwijsniveaus behalen

Lees meer over #onderwijs

#onderwijs

Twente barst van talent! Saxion en TalentIT slaan handen ineen.

#onderwijs

Summerschool is hot

#energietechnologie

Onthulling kersverse coureurs Solar Team Twente

#techniekpact twente

Met influencers vmbo-techniek promoten

#informatietechnologie

Saxion helpt bedrijven in Smart World

#onderwijs

Kindvriendelijke injectienaald wint Junior Startup Challenge 2019

#duurzaam

Hergebruik van gebruikte auto’s

#water

Klimaatbestendig plein voor hoofdgebouw Saxion

#informatietechnologie

Inzet technologie om talentontwikkeling te bevorderen

#energietechnologie

Solar Team Twente deelt kennis met RED Engineers van de toekomst

#economie

Een leven lang ontwikkelen

#earth is calling #onderwijs #cultuur

Earth is calling... ROC van Twente

#energietechnologie

Solar Team Twente draagt actief bij aan de UN Global Goals

#duurzaam

Duurzaamheid en circulariteit in curriculum

#onderwijs

Universiteit Twente beste technische universiteit

#techniek

Ontdek hightech Almelo tijdens de Week van de Techniek

#techniekpact twente

Twenty Days of Technology - week 46

#techniekpact twente

Twenty Days of Technology - week 45

#techniekpact twente

Twenty Days of Technology - week 44

#creatievetechnologie

Design vormt brug tussen onderzoek en praktijk

#techniekpact twente

Twenty Days of Technology 2019

#techniek

Careerday-on-Tour: leerlingen maken kennis met Twentse technologiebedrijven

#duurzaam

RED Engineers helpen Twence bij afvalscheiding

#economie

Voldoende mogelijkheden om talenten te verbinden aan Twente

#onderwijs

Techniekpact Monitor brengt vraag en aanbod technische vakmensen in kaart

#onderwijs

UT en Saxion slaan de handen ineen voor de regio

#studeren

Investering in techniekonderwijs voor de talenten van de toekomst

#earth is calling #onderwijs #cultuur

Earth is calling... Universiteit Twente

#studeren

ROC van Twente gooit hoge ogen met 15 medailles

#earth is calling #onderwijs

Earth is calling... Zikke