Global Goal 16: Vrede en recht

Vreedzame en solidaire samenlevingen stimuleren voor een duurzame ontwikkeling, toegang verlenen tot justitie voor iedereen en bouwen aan effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus. Justitie en politie worden als overheidsinstellingen het meest getroffen door corruptie. Nationale toezichthoudende mechanismen moeten worden versterkt om ondermijning te bestrijden en vreedzame, inclusieve samenlevingen te bevorderen.

Lees hieronder het hele artikel
 

In het kort

  • Het is belangrijk een rechtvaardige, vreedzame en solidaire samenlevingen stimuleren          
  • Hierdoor kunnen we inclusiviteit promoten
Stimuleer solidaire en inclusieve samenlevingen

Corruptie, omkoping, diefstal, belastingontduiking en andere ondermijning kosten de maatschappij elk jaar een fortuin. Geld dat bijvoorbeeld ontwikkelingslanden daardoor niet kunnen gebruiken om het levensonderhoud van mensen in armoede te verbeteren.

Onderwijs als graadmeter

Het percentage kinderen in conflictgebieden dat de basisschool niet afmaakt, is een graadmeter voor de impact van een onstabiele maatschappij op het volgen van onderwijs. Er is een significante relatie tussen de rechtsorde en ontwikkeling, en deze factoren versterken elkaar, waardoor ze van wezenlijk belang zijn voor duurzame ontwikkeling op nationaal en internationaal niveau.

Duurzame ontwikkeling

Nationale toezichthoudende mechanismen, zoals rekenkamers en regelgevende instanties, moeten worden versterkt. Evaluatie- en controlekaders, regelgeving en incentive-structuren die investeringen mogelijk maken moeten worden aangepast om investeringen aan te trekken en duurzame ontwikkeling te stimuleren. Bovenal moeten vreedzame en inclusieve samenlevingen worden bevorderd met het oog op duurzame ontwikkeling, waardoor toegang tot justitie en maatschappelijke veiligheid voor iedereen wordt verzekerd en op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen worden gecreëerd.

Ondermijning, geweld en corruptie

Ondermijning kost geld dat goed kan worden gebruikt voor armoedebestrijding of om kinderen naar school te laten gaan. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid zorgen voor ontwikkeling, en andersom. Ze versterken elkaar. Het geweld in de wereld moet in 2030 flink zijn verminderd. En er moet een einde komen aan het geweld tegen kinderen. Kinderen hebben nog elke dag te maken met uitbuiting, misbruik en mensenhandel. Corruptie moet omlaag, evenals de illegale wapenhandel. Tegelijkertijd moeten rechtssystemen worden versterkt en verbeterd, op nationaal en internationaal niveau. Informatie moet transparanter worden en fundamentele vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, moeten beter worden beschermd.

 

Kortom:

  • vreedzame en solidaire samenlevingen bevorderen;
  • toegang tot justitie voor iedereen;
  • effectieve, verantwoordingsplichtige instellingen opzetten op alle niveaus;
  • toegewezen geld gebruiken om mensen uit de armoede te halen;
  • het onderwijs in gemeenschappen stabiliseren;
  • kinderen op school houden;
  • de samenwerking tussen de rechtsorde en ontwikkeling versterken;
  • essentieel voor duurzame ontwikkeling.

Lees meer over #veiligheid

#communicatietechnologie

Droneradar geplaatst in Twentse proeftuin

#communicatietechnologie

Twents CRM als basis van landelijk servicenummer

#veiligheid

Primeur: Snuffeldrone speurt naar giftige stoffen

#infrastructuur

Drones voor inspectie van bruggen en viaducten

#informatietechnologie

Saxion helpt bedrijven in Smart World

#duurzame steden

Twente kiest beste ‘noaber’

#creatievetechnologie

Innovaties als Nachtcoach, 360-gradenscan en drones

#informatietechnologie

Thales wereldleider in digitale beveiliging

#informatietechnologie

Twentse software in Britse brexit-app

#creatievetechnologie

Meer testruimte voor drones in Twente

#creatievetechnologie

Space53: acceptabele toepassingen voor civiele drones

#robotica

Drones gaan waken over Twente

#materiaaltechnologie

Belangrijk aandeel in veiligheid van engineering

#veiligheid

Eerste avondvlucht drone door Brandweer Twente

#veiligheid

Twentse cybersecurity divisies slaan handen ineen

#elektrotechniek

ROSEN goes to prison

#ict

Software die je gezicht herkent, zélfs met een masker op

#creatievetechnologie

Saxion studenten ontwikkelen maritieme VR-oplossing

#veiligheid

Beter informatiebeeld voor Koninklijke luchtmacht

#informatietechnologie

InnoValor, een innovatief, jong en talentvol bedrijf uit Twente!

#mechatronica

Droneproducent DJI kiest voor Twente

#mechatronica

Explosievendetectie met Eye on Air