Global Goal 13: Klimaatactie

Klimaatverandering treft momenteel elk land op elk continent op Aarde. Nationale economieën worden ontwricht. Mensen, gemeenschappen en landen worden er allemaal door getroffen. Dat zal zo blijven als er niets verandert. Mensen ondervinden de aanzienlijke gevolgen van klimaatverandering, zoals veranderende weerspatronen, een stijgende zeespiegel en extremere weersomstandigheden. Ieder land op ieder continent heeft te maken met klimaatverandering.  

Lees hieronder het hele artikel
 

In het kort

 • Het is nodig dringende maatregelen te nemen ter bestrijding van klimaatverandering en de effecten ervan
 • Hier kunnen we de CO2-emissies en watervoetafdruk verlagen    
Dringend actie om klimaatsverandering in te perken

De uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten is de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering, en deze uitstoot blijft stijgen. De uitstoot zit zelfs op het hoogste niveau in de geschiedenis.

Betaalbaar en schaalbaar

Als de mensheid geen actie onderneemt, blijft de gemiddelde oppervlaktetemperatuur stijgen gedurende de 21e eeuw, naar verwachting met zo'n drie graden. In sommige delen van de wereld kan deze stijging zelfs nog hoger uitvallen. De armste en meest kwetsbare mensen worden het hardst getroffen. Er zijn nu betaalbare, schaalbare oplossingen beschikbaar om landen te helpen de stap te zetten naar een schonere, veerkrachtige economie. Veranderingen worden steeds sneller zichtbaar nu meer mensen duurzame energie gebruiken, maatregelen treffen om uitstoot te verminderen en bereid zijn om zich aan te passen. Maar klimaatverandering is een wereldwijd, grensoverschrijdend probleem. De uitstoot van gassen en luchtvervuiling treft mensen waar ook ter wereld. Oplossingen voor dit probleem moeten worden gecoördineerd op internationaal niveau. Er is dan ook internationale samenwerking vereist om ontwikkelingslanden te helpen over te stappen op een economie met lage CO2-uitstoot.

Meest kwetsbaar

De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Arme mensen die nu al het meest kwetsbaar zijn, krijgen het eerst met de gevolgen te maken. Vaak zijn zij afhankelijk van landbouw in gebieden die gevoelig zijn voor extreme omstandigheden. Broeikasgassen moeten fors worden teruggedrongen en fossiele energiebronnen moeten worden vervangen door duurzame energie. Verder is het belangrijk dat met name ontwikkelingslanden maatregelen kunnen nemen om zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

 

Kortom:

 • klimaatverandering is een mondiale uitdaging;
 • alle landen op alle continenten worden getroffen;
 • mensen ondervinden grote gevolgen van klimaatverandering;
 • stijgende uitstoot van broeikasgassen is de oorzaak van klimaatverandering;
 • de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen worden getroffen;
 • internationale samenwerking is vereist voor gecoördineerde oplossingen;
 • betaalbare en schaalbare oplossingen;
 • de economieën van landen schoner en flexibeler maken;
 • uitstoot verminderen;
 • bereidheid tot aanpassing stimuleren;
 • overstappen op een economie met lage CO2-uitstoot.

Lees meer over #duurzaam

#energietechnologie

Aurora 2 rijdt ook dit jaar weer het meest efficiënt

#duurzaam

Slimmer rijden dankzij technologie

#gezondheid

Twence houdt medewerkers gezond

#textiel

Twente pakt textiel-afvalberg aan

#ondernemen

Twentse ondernemers delen dromen en ambities

#duurzame energie

RED E verbruikt evenveel als een tosti-ijzer

#duurzaam

Ook op festivals minder afval

#technologie en sport

Topatlete wint van zonneauto

#duurzaam

Eerste kunstgras-recyclefabriek

#energietechnologie

Solar Boat Twente toch gefinished na moeizame start

#duurzaam

Hergebruik van gebruikte auto’s

#milieu

Een nieuwe energiezuinige koelcel

#energietechnologie

Pyrolyse-olie uit biomassa gaat de grens over

#energietechnologie

Waterstof als voertuigbrandstof

#energietechnologie

Atleet gaat de strijd aan tegen zonneauto

#energietechnologie

Hernieuwbare energie in de maritieme sector

#earth is calling #duurzaam #ondernemen

Earth is calling... Bolscher

#water en het klimaat

Een sproeiende robot

#economie

Asito biedt vluchtelingen een werkplek

#energietechnologie

Solar Team Twente deelt kennis met RED Engineers van de toekomst

#duurzaam

Het duurzaamste stadhuis van Nederland

#techniek

Een Twentse ondernemer met een missie

#economie

Twents familiebedrijf Ter Steege Groep genomineerd

#duurzaam

Een betere wereld begint bij jezelf

#duurzaam

Innoveren is evolueren; doe je het niet dan ga je dood

#duurzaam

Help! Watertekort, hitte en wateroverlast in Twente!

#rode loper

Impact starts with ... Twente

#creatievetechnologie

Smart-app geeft fietsers sneller groen

#earth is calling #milieu #duurzaam

Earth is calling... SKO

#duurzaam

Impact starts with you!