Global Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Steden zijn hubs voor ideeën, handel, cultuur, wetenschap, productiviteit, sociale ontwikkeling, technologische innovatie en nog veel meer. In de stad kunnen mensen zich ontwikkelen op sociaal en economisch vlak. Momenteel staan steden voor de uitdaging om de bestaande welvaart en werkgelegenheid te laten stijgen, zonder daarbij de bodem en hulpbronnen uit te putten. Het is de opmaat voor ‘smart cities’, slimme stedelijke conglomeraten die een antwoord geven op mondiale uitdagingen rondom duurzaamheid.

Lees hieronder het hele artikel
 

In het kort

  • Het is nodig om duurzame steden en menselijke nederzettingen creëren die inclusief, veilig en veerkrachtig zijn
  • Hierdoor kunnen we de gemeenschappen versterken
Steden en nederzettingen inclusief veilig, veerkrachtig en duurzaam maken

Bij gemeenschappelijke stedelijke uitdagingen kan worden gedacht aan congestie, lucht- en lichtvervuiling, afvalproblematiek, gebrek aan middelen voor basisvoorzieningen, een tekort aan goede huisvesting en verslechterende infrastructuur.

Duurzame groei

Steden kunnen deze uitdagingen het hoofd bieden op manieren die hen in staat stellen te blijven groeien, en daarbij leren efficiënter om te gaan met hulpbronnen. Om tegelijkertijd vervuiling en armoede terug te dringen. De toekomst is aan steden die kansen bieden voor iedereen, met toegang tot basisvoorzieningen, energie, huisvesting, vervoer en nog veel meer. Duurzame groei is de grootste uitdaging van de steden van de toekomst. De snelle verstedelijking drukt zwaar op het krijgen of behouden van vers watervoorziening, functionerende riolering, de leefomgeving en de volksgezondheid.

Duurzame steden

Tegelijkertijd heeft de hoge bevolkingsdichtheid in de stad ook voordelen. Zo is het gemakkelijker om bronnen efficiënter in te zetten; technologische innovaties breed door te voeren; en minder grondstoffen en energie te gebruiken. De stad van de toekomst moet met behulp van innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang tot basisvoorzieningen als schoon drinkwater, huisvesting, energie, transport, personenvervoer en meer.

 

Kortom:

  • steden zijn hubs voor ontwikkeling;
  • mensen kunnen zich op sociaal en economisch vlak ontwikkelen;
  • de balans vinden tussen welvaart en stedelijke uitdagingen;
  • kansen realiseren voor iedereen.

Lees meer over #Smart cities

#informatietechnologie

Saxion helpt bedrijven in Smart World

#smart cities

Slim digitaal communiceren met je burgers

#creatievetechnologie

Meer testruimte voor drones in Twente

#creatievetechnologie

Space53: acceptabele toepassingen voor civiele drones

#informatietechnologie

Voor de stad van morgen

#watertechnologie

Slimme grondwater sensoren

#communicatietechnologie

Intelligente technologie voorkomt lange wachtrijen

#duurzaam

Het duurzaamste stadhuis van Nederland

#watertechnologie

Slimme regenton voor waterbeheer

#informatietechnologie

Enschede: Smart City op Euregionale schaal

#creatievetechnologie

Smart-app geeft fietsers sneller groen

#robotica

Drones gaan waken over Twente

#zonnewagen

Duurzame mobiliteit, aarde en zon als energiebron

#informatietechnologie

Military als proeftuin voor Twentse innovatie

#biotechnologie

Milieuvriendelijke wegverharding met plantaardig teer

#duurzaam

Milieubewuste biologische houtbescherming

#earth is calling #waterzuivering #milieu

Earth is calling... Universiteit Twente

#innovatie

Slim beton voor wandel- en fietsroutes

#enschede

Enschede wordt een Smart City