De wereld vraagt om jouw oplossingen!

Onze wereld staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatveranderingen, verstedelijking, gezondheid, veiligheid en mobiliteit. Deze wereldwijde urgentie vraagt om vernieuwing en slimme oplossingen. Wij als Twente bieden daarvoor passende antwoorden. Sluit je aan bij het collectief. Samen verbinden we de wereld aan Twente.  

Onze wereld staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatveranderingen, verstedelijking, gezondheid, veiligheid en mobiliteit. Deze wereldwijde urgentie vraagt om vernieuwing en slimme oplossingen. Wij als Twente bieden daarvoor passende antwoorden. Sluit je aan bij het collectief. Samen verbinden we de wereld aan Twente.  

Grote aantrekkingskracht

Met het merk Twente bieden we een interface van binnen naar buiten en vice versa. Het merk representeert onze sterke, onvervreemdbare identiteit. Twente heeft mits goed gepositioneerd en geprofileerd, grote aantrekkingskracht op doelgroepen wereldwijd. Het merk is de interface voor technologie clusters zoals schone energie, watermanagement, medische technologie, veiligheid et cetera. Met het digitale platform twente.com brengen we vraag en aanbod bij elkaar.

 

Onze pakketten

De waarde van jullie bijdrage aan Twente

Innovaties met een missie

De 17 Global Goals van de Verenigde Naties bieden concrete kansen voor het Twentse bedrijfsleven om bijdragen te leveren aan een houdbare toekomst. Het is onze overtuiging dat de toekomst is aan ‘innovaties met een missie’.

 

Twente, de smart impactregio

Twentse bedrijven en start-ups ontwikkelen tal van slimme oplossingen voor werelduitdagingen. De netwerksamenleving Twente is een ecosysteem met innovatieve ondernemers, amibiteuze professionals en talentvolle studenten, die nationaal en internationaal volop kansen pakken of creëren om te excelleren. Twente.com is de verbindende schakel voor het laden van het merk Twente als smart impactregio. 

 

Onze ambitie: de wereld verbinden met Twente

In 2015 is door de wereldleiders afgesproken dat landen werken aan de 17 Global Goals om onze wereld beter te maken. De ambitie van de Verenigde Naties is groot. De Nederlandse regering streeft bovendien naar een economie waarin al in 2030 tot 50 procent circulair wordt geproduceerd en in 2050 zelfs voor 100 procent. 

 


Earth is calling… Twente

Onze gezamenlijke ambitie voor een houdbare toekomst verbindt de wereld met Twente. Met de collectieve etalage op Twente.com komen slimme Twentse oplossingen voor meer duurzaamheid en circulariteit dagelijks op de radar van (inter)nationale belanghebbenden. Stuk voor stuk partijen die vraagstukken hebben waar Twentse hightech ondernemers en (technische) talenten concrete oplossingen voor bieden. Het verzilveren van deze zakelijke kansen resulteert direct in een verhoging van het bruto regionaal product van Twente.

 

Over Twente Branding

Twente.com helpt door de wereld te verbinden aan het (Twentse) bedrijfsleven, de onderwijs- en kennisinstellingen en lokale en regionale overheden in en buiten Twente. Zowel aan elkaar als aan het sterke merk ‘Twente’. De stichting Twente Branding is verantwoordelijk voor het bouwen, bewaken en faciliteren van het merk Twente. We zijn gepassioneerd om de oplossingen van Twentse ondernemers te helpen inzetten voor een houdbare toekomst op aarde. Zo sluiten we onze partners en ambassadeurs aan op toekomstbestendige regionale, nationale en internationale talenten en belanghebbenden. Dat zijn wereldwijd jouw prospects en nieuwe klanten. Tal van multimediale middelen zetten we hierbij in, zoals het magazine INN’ Twente, onze nieuwsbrief ‘Impact’, alle socialmediakanalen en bovenal de collectieve etalage op Twente.com.

 

In de afgelopen jaren hebben we meer dan 85 (innovatieve) partners aan ons weten te binden. Partners zoals Universiteit Twente, Hogeschool Saxion en natuurlijk het bedrijfsleven zoals Odin Groep, URENCO, Pentair, Sensata, Siemens, Twence, ROSEN Group etc.


Twente.com trekt maandelijks zo’n 40.000 bezoekers, zowel regionaal, nationaal als internationaal en heeft inmiddels ruim 12.000 members die zich ingeschreven hebben en daardoor wekelijks een ‘Jobalert’ ontvangen en eventueel een nieuwsbrief. Daarnaast heeft ons socialmedianetwerk een zeer groot bereik. Jaarlijks bereiken we 5 miljoen mensen via bijna 20.000 volgers.