Error executing template "Designs/TwenteBranding/Paragraph/ParagraphWidgets.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_2b26f93eda3d4a7ea0b6baa77d15d874.Execute() in D:\inetpub\wwwroot\www.twente.com\Files\Templates\Designs\TwenteBranding\Paragraph\ParagraphWidgets.cshtml:line 23
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using Dynamicweb.Core 2 @using TwenteBranding.Items.Paragraphs 3 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 4 @{ 5 var item = Dynamicweb.Services.Items.GetItem(Model.ItemType, Model.ItemId).ToCodeFirstItem<ParagraphWidgets>(); 6 7 <div class="container paragraph-widgets"> 8 <div class="grid cols-2-1"> 9 <div> 10 @if (item.Title.IsNotNullOrEmpty()) 11 { 12 <h1 class="@item.TitleColor">@item.Title</h1> 13 } 14 @if (item.Text.IsNotNullOrEmpty()) 15 { 16 <div class="text">@item.Text</div> 17 } 18 </div> 19 <div class="sidebar"> 20 @if (item.NavigationTag.IsNotNullOrEmpty()) 21 { 22 var sidebar = Dynamicweb.Services.Pages.GetPageByNavigationTag(Pageview.AreaID, item.NavigationTag); 23 @RenderPageContent(sidebar.ID) 24 } 25 </div> 26 </div> 27 </div> 28 }

Support desks in Twente

Heb je vragen over financiering, bedrijfszaken of ondernemerschap in deze bijzondere situatie? Neem contact met Novel-T of een van de MKB-ondernemersadviseurs.

De Twente Board ziet het als haar rol, om in deze crisis, het bedrijfsleven van Twente zo veel als mogelijk te ondersteunen. Daarom is deze informatiepagina ingericht, met daarop de belangrijkste initiatieven van de Rijksoverheid en de Twentse gemeenten. Informatie over de verschillende pakketten aan noodmaatregelen die het kabinet medio vorige week getroffen heeft voor ondernemers, bedrijven en zzp-ers.

 

Error executing template "Designs/TwenteBranding/Paragraph/ParagraphWidgets.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_2b26f93eda3d4a7ea0b6baa77d15d874.Execute() in D:\inetpub\wwwroot\www.twente.com\Files\Templates\Designs\TwenteBranding\Paragraph\ParagraphWidgets.cshtml:line 23
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using Dynamicweb.Core 2 @using TwenteBranding.Items.Paragraphs 3 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 4 @{ 5 var item = Dynamicweb.Services.Items.GetItem(Model.ItemType, Model.ItemId).ToCodeFirstItem<ParagraphWidgets>(); 6 7 <div class="container paragraph-widgets"> 8 <div class="grid cols-2-1"> 9 <div> 10 @if (item.Title.IsNotNullOrEmpty()) 11 { 12 <h1 class="@item.TitleColor">@item.Title</h1> 13 } 14 @if (item.Text.IsNotNullOrEmpty()) 15 { 16 <div class="text">@item.Text</div> 17 } 18 </div> 19 <div class="sidebar"> 20 @if (item.NavigationTag.IsNotNullOrEmpty()) 21 { 22 var sidebar = Dynamicweb.Services.Pages.GetPageByNavigationTag(Pageview.AreaID, item.NavigationTag); 23 @RenderPageContent(sidebar.ID) 24 } 25 </div> 26 </div> 27 </div> 28 }

De Twente Board ziet het als haar rol, om in deze crisis, het bedrijfsleven van Twente zo veel als mogelijk te ondersteunen. Daarom is deze informatiepagina ingericht, met daarop de belangrijkste initiatieven van de Rijksoverheid en de Twentse gemeenten. Informatie over de verschillende pakketten aan noodmaatregelen die het kabinet medio vorige week getroffen heeft voor ondernemers, bedrijven en zzp-ers.

 

Tools voor ondernemers

Support desks in Twente

Heb je vragen over financiering, bedrijfszaken of ondernemerschap in deze bijzondere situatie? Neem contact met Novel-T, WTC Twente of één van de MKB-ondernemersadviseurs.

Samen sterk in tijden van coronacrisis

De Corona crisis legt een enorme druk op de vitale sectoren in de samenleving en legt andere sectoren – retail, horeca, toerisme etc. - juist compleet lam. 

 

De Corona crisis legt een enorme druk op de vitale sectoren in de samenleving en legt andere sectoren – retail, horeca, toerisme etc. - juist compleet lam. 

 

Support desks in Twente

Heb je vragen over financiering, bedrijfszaken of ondernemerschap in deze bijzondere situatie? Neem contact met Novel-T of een van de MKB-ondernemersadviseurs.