Innovadis

Met bijna 25 jaar ervaring bedenkt en bouwen Innovadis samen met hun opdrachtgevers innovatieve internetoplossingen. Samen met hun opdrachtgevers bedenken en creëren we de best mogelijke oplossing, die aansluit bij hun strategie en doelen.

 

Continue reading below
 
logo Innovadis
Error executing template "Designs/TwenteBranding/Paragraph/PartnerInformation.cshtml"
System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: source
at System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable`1 source)
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_f510730f6b0b48dab472f174b43a3c30.Execute() in D:\inetpub\wwwroot\www.twente.com\Files\Templates\Designs\TwenteBranding\Paragraph\PartnerInformation.cshtml:line 75
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using TwenteBranding.Repository.Helpers 2 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 3 @{ 4 if (Model.Item != null) 5 { 6 var title = Model.Item.GetString("Title"); 7 8 var logo = Model.Item.GetString("Logo"); 9 var address = Model.Item.GetString("Address"); 10 var phoneNumber = Model.Item.GetString("PhoneNumber"); 11 var emailAddress = Model.Item.GetString("EmailAddress"); 12 var websiteUrl = Model.Item.GetString("WebsiteUrl"); 13 var socialMediaLinks = Model.Item.GetField("SocialMediaLinks"); 14 15 16 // if item properties are left blank and the item paragraph is placed on an PartnerArticle page, inherit the property values from the partner 17 if (string.IsNullOrWhiteSpace(address)) 18 { 19 var pageView = Dynamicweb.Frontend.PageView.Current(); 20 if (pageView != null && pageView.ID > 0) 21 { 22 var pageService = new Dynamicweb.Content.PageService(); 23 var companyPage = pageService.GetPage(pageView.ID); 24 if (companyPage != null && companyPage.Item != null && companyPage.ItemType.Equals(TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.ItemInstanceType.PartnerArticle)) 25 { 26 address = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerFullAddress); 27 if (string.IsNullOrWhiteSpace(logo)) 28 { 29 logo = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerLogo); 30 } 31 if (string.IsNullOrWhiteSpace(phoneNumber)) 32 { 33 phoneNumber = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerPhoneNumber); 34 } 35 if (string.IsNullOrWhiteSpace(emailAddress)) 36 { 37 emailAddress = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerEmailAddress); 38 } 39 if (string.IsNullOrWhiteSpace(websiteUrl)) 40 { 41 websiteUrl = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerWebsiteUrl); 42 } 43 } 44 } 45 } 46 47 <div class="partner-information"> 48 49 <h3 class="partner-information-title info">@title</h3> 50 51 <div class="partner-information-details"> 52 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(logo)) 53 { 54 <div> 55 <img src="@logo" class="logo" /> 56 </div> 57 } 58 59 <div> 60 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(address)) 61 { 62 <span class="info address">@address.NewlineToBr()</span> 63 } 64 65 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(phoneNumber)) 66 { 67 <span class="info phoneNumber">@phoneNumber</span> 68 } 69 </div> 70 71 <div> 72 @if (socialMediaLinks != null) 73 { 74 var links = socialMediaLinks.GetItems(); 75 if (links.Any()) 76 { 77 <div class="social-media-icon-container"> 78 <ul> 79 @foreach (var link in links) 80 { 81 var socialMediaLink = link.GetString("SocialMediaurl"); 82 if (!socialMediaLink.ToLower().StartsWith("http")) 83 { 84 socialMediaLink = string.Format("https://{0}", socialMediaLink); 85 } 86 var socialShareType = link.GetString("SocialShareType"); 87 <li> 88 <a href="@socialMediaLink" title="@socialShareType.JsEncode()" target="_blank"> 89 <div class="font-color--black"> 90 <div class=" @string.Format("icon--sm_{0}", socialShareType.ToLower()) social-media-icon icon-size--x1_5"></div> 91 </div> 92 </a> 93 </li> 94 } 95 </ul> 96 </div> 97 } 98 } 99 100 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(emailAddress) || !string.IsNullOrWhiteSpace(websiteUrl)) 101 { 102 <div> 103 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(emailAddress)) 104 { 105 <span class="info e-mailaddress"><a href="mailto:@emailAddress" target="_blank">@emailAddress</a></span> 106 } 107 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(websiteUrl)) 108 { 109 var websiteLink = websiteUrl; 110 if (!websiteLink.ToLower().StartsWith("http")) 111 { 112 websiteLink = string.Format("https://{0}", websiteUrl); 113 } 114 <span class="info website-url"><a href="@websiteLink" target="_blank">@websiteUrl</a></span> 115 } 116 </div> 117 } 118 119 120 </div> 121 122 </div> 123 </div> 124 } 125 }

Om dit te kunnen doen blijven zij altijd op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen in zowel de Smart Industry als de Smart Health, op het gebied van IoT, portalen, applicaties, sites, systemen, etc. Deze kennis delen ze graag met anderen, zodat ook zij altijd verzekerd zijn van de nieuwste mogelijkheden en oplossingen.

 

Dynamicweb en Innovadis werken al sinds 2006 samen. Als premium sollution partner ontwikkelen zij een deel van onze oplossingen op het Dynamicweb All-in-one business platform. Dit platform combineert e-commerce, marketing en content management en vormt voor veel van onze klanten het fundament voor hun online omgeving. Dynamicweb is een Deens softwarebedrijf met wereldwijd meer dan 200 partners die gebruikmaken van de software.