HoSt Bio-energie

HoSt is ontstaan in 1991 uit een samenwerking tussen Holec Projects en Stork, beide gerenommeerde leveranciers van energiesystemen.

Continue reading below
 
logo HoSt Bio-energie
Error executing template "Designs/TwenteBranding/Paragraph/PartnerInformation.cshtml"
System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: source
at System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable`1 source)
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_5612671acd7242839e60c154f7206591.Execute() in D:\inetpub\wwwroot\www.twente.com\Files\Templates\Designs\TwenteBranding\Paragraph\PartnerInformation.cshtml:line 75
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using TwenteBranding.Repository.Helpers 2 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 3 @{ 4 if (Model.Item != null) 5 { 6 var title = Model.Item.GetString("Title"); 7 8 var logo = Model.Item.GetString("Logo"); 9 var address = Model.Item.GetString("Address"); 10 var phoneNumber = Model.Item.GetString("PhoneNumber"); 11 var emailAddress = Model.Item.GetString("EmailAddress"); 12 var websiteUrl = Model.Item.GetString("WebsiteUrl"); 13 var socialMediaLinks = Model.Item.GetField("SocialMediaLinks"); 14 15 16 // if item properties are left blank and the item paragraph is placed on an PartnerArticle page, inherit the property values from the partner 17 if (string.IsNullOrWhiteSpace(address)) 18 { 19 var pageView = Dynamicweb.Frontend.PageView.Current(); 20 if (pageView != null && pageView.ID > 0) 21 { 22 var pageService = new Dynamicweb.Content.PageService(); 23 var companyPage = pageService.GetPage(pageView.ID); 24 if (companyPage != null && companyPage.Item != null && companyPage.ItemType.Equals(TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.ItemInstanceType.PartnerArticle)) 25 { 26 address = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerFullAddress); 27 if (string.IsNullOrWhiteSpace(logo)) 28 { 29 logo = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerLogo); 30 } 31 if (string.IsNullOrWhiteSpace(phoneNumber)) 32 { 33 phoneNumber = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerPhoneNumber); 34 } 35 if (string.IsNullOrWhiteSpace(emailAddress)) 36 { 37 emailAddress = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerEmailAddress); 38 } 39 if (string.IsNullOrWhiteSpace(websiteUrl)) 40 { 41 websiteUrl = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerWebsiteUrl); 42 } 43 } 44 } 45 } 46 47 <div class="partner-information"> 48 49 <h3 class="partner-information-title info">@title</h3> 50 51 <div class="partner-information-details"> 52 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(logo)) 53 { 54 <div> 55 <img src="@logo" class="logo" /> 56 </div> 57 } 58 59 <div> 60 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(address)) 61 { 62 <span class="info address">@address.NewlineToBr()</span> 63 } 64 65 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(phoneNumber)) 66 { 67 <span class="info phoneNumber">@phoneNumber</span> 68 } 69 </div> 70 71 <div> 72 @if (socialMediaLinks != null) 73 { 74 var links = socialMediaLinks.GetItems(); 75 if (links.Any()) 76 { 77 <div class="social-media-icon-container"> 78 <ul> 79 @foreach (var link in links) 80 { 81 var socialMediaLink = link.GetString("SocialMediaurl"); 82 if (!socialMediaLink.ToLower().StartsWith("http")) 83 { 84 socialMediaLink = string.Format("https://{0}", socialMediaLink); 85 } 86 var socialShareType = link.GetString("SocialShareType"); 87 <li> 88 <a href="@socialMediaLink" title="@socialShareType.JsEncode()" target="_blank"> 89 <div class="font-color--black"> 90 <div class=" @string.Format("icon--sm_{0}", socialShareType.ToLower()) social-media-icon icon-size--x1_5"></div> 91 </div> 92 </a> 93 </li> 94 } 95 </ul> 96 </div> 97 } 98 } 99 100 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(emailAddress) || !string.IsNullOrWhiteSpace(websiteUrl)) 101 { 102 <div> 103 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(emailAddress)) 104 { 105 <span class="info e-mailaddress"><a href="mailto:@emailAddress" target="_blank">@emailAddress</a></span> 106 } 107 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(websiteUrl)) 108 { 109 var websiteLink = websiteUrl; 110 if (!websiteLink.ToLower().StartsWith("http")) 111 { 112 websiteLink = string.Format("https://{0}", websiteUrl); 113 } 114 <span class="info website-url"><a href="@websiteLink" target="_blank">@websiteUrl</a></span> 115 } 116 </div> 117 } 118 119 120 </div> 121 122 </div> 123 </div> 124 } 125 }

Vanaf 1999 is HoSt een volledig onafhankelijke organisatie wiens activiteiten zich 100% richten op de technologische ontwikkeling van afval naar energie-systemen voor de verwerking van biomassa en afvalstromen en de levering van systemen voor de duurzame opwekking van energie uit biomassa en afval. HoSt heeft ervaring met en is gespecialiseerd in de verwerking van diverse afvalstromen uit de voedselverwerkende industrie en agrarische (bij)producten, zoals mest, stro, kaf en gras(maaisel).

 

HoSt is gegroeid tot een zeer belangrijke Europese leverancier van bio-energiesystemen met meer dan 27 jaar ervaring, een groot serviceteam door heel Europa en een team van meer dan 120 ingenieurs die hun geavanceerde bio-energiesystemen ontwerpen, bouwen en installeren.