Enrichment Technology Company

Enrichment Technology Company (ETC) uit ondernemend Almelo in Twente, ontwikkelt, bouwt en installeert gascentrifuges voor gebruik in energiecentrales. Hiermee neemt het bedrijf wereldwijd een vooraanstaande positie in. Zo stelt ETC de opgebouwde expertise ten dienste aan tal van hightech-bedrijven voor innovatie, optimalisatie en verduurzaming van producten en productieprocessen.

Continue reading below
 
Hightech voor opwekking van schone energie

De hoogwaardige centrifuges van ETC roteren met ontzagwekkende snelheid: meer dan duizend maal per seconde draaien ze om hun as. Deze centrifuges voldoen aan extreem hoge eisen qua druk- en hittebestendigheid, vastheid en andere technische eigenschappen. ETC heeft de technologie zo geperfectioneerd dat deze centrifuges wel dertig jaar lang constant kunnen blijven draaien zonder het geringste kwaliteitsverlies.

Hoogwaardige kennis

De hoogwaardige kennis die door ETC is opgebouwd over rotatie en daarmee samenhangende materiaaltechnische en chemische aspecten, past de onderneming ook toe in andere sectoren met vergelijkbare (deel)processen. Die activiteiten zijn ondergebracht in dochterbedrijf Evolving Manufacturing Services (EMS), ook afkomstig uit ondernemend Almelo in Twente.

Contactinformatie

ETC Netherlands
Planthofsweg 77
7601 PJ Almelo
+31 (0)546 54 55 00