Descotech Metal B.V.

Descotech Metal B.V. is een metaalbedrijf gevestigd in Weerselo (Twente).
Wij zijn actief op het gebied van plaatwerk, constructie, buigen, doornbuigen, apparatenbouw, machinebouw en engineering.
Wij onderscheiden ons door onze betrokkenheid, vakmanschap, oog voor detail en vooral niet te vergeten onze leverbetrouwbaarheid.
Met meer dan 30 jaar ervaring in de metaal zijn wij in staat complexe projecten binnen redelijke termijn af te ronden eventueel voorafgegaan door engineering in eigen huis.

Continue reading below
 
logo Descotech Metal B.V.
Error executing template "Designs/TwenteBranding/Paragraph/PartnerInformation.cshtml"
System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: source
at System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable`1 source)
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_33b3a4ea7df9442d975cf7c423bb0cd5.Execute() in D:\inetpub\wwwroot\www.twente.com\Files\Templates\Designs\TwenteBranding\Paragraph\PartnerInformation.cshtml:line 75
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using TwenteBranding.Repository.Helpers 2 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 3 @{ 4 if (Model.Item != null) 5 { 6 var title = Model.Item.GetString("Title"); 7 8 var logo = Model.Item.GetString("Logo"); 9 var address = Model.Item.GetString("Address"); 10 var phoneNumber = Model.Item.GetString("PhoneNumber"); 11 var emailAddress = Model.Item.GetString("EmailAddress"); 12 var websiteUrl = Model.Item.GetString("WebsiteUrl"); 13 var socialMediaLinks = Model.Item.GetField("SocialMediaLinks"); 14 15 16 // if item properties are left blank and the item paragraph is placed on an PartnerArticle page, inherit the property values from the partner 17 if (string.IsNullOrWhiteSpace(address)) 18 { 19 var pageView = Dynamicweb.Frontend.PageView.Current(); 20 if (pageView != null && pageView.ID > 0) 21 { 22 var pageService = new Dynamicweb.Content.PageService(); 23 var companyPage = pageService.GetPage(pageView.ID); 24 if (companyPage != null && companyPage.Item != null && companyPage.ItemType.Equals(TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.ItemInstanceType.PartnerArticle)) 25 { 26 address = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerFullAddress); 27 if (string.IsNullOrWhiteSpace(logo)) 28 { 29 logo = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerLogo); 30 } 31 if (string.IsNullOrWhiteSpace(phoneNumber)) 32 { 33 phoneNumber = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerPhoneNumber); 34 } 35 if (string.IsNullOrWhiteSpace(emailAddress)) 36 { 37 emailAddress = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerEmailAddress); 38 } 39 if (string.IsNullOrWhiteSpace(websiteUrl)) 40 { 41 websiteUrl = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerWebsiteUrl); 42 } 43 } 44 } 45 } 46 47 <div class="partner-information"> 48 49 <h3 class="partner-information-title info">@title</h3> 50 51 <div class="partner-information-details"> 52 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(logo)) 53 { 54 <div> 55 <img src="@logo" class="logo" /> 56 </div> 57 } 58 59 <div> 60 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(address)) 61 { 62 <span class="info address">@address.NewlineToBr()</span> 63 } 64 65 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(phoneNumber)) 66 { 67 <span class="info phoneNumber">@phoneNumber</span> 68 } 69 </div> 70 71 <div> 72 @if (socialMediaLinks != null) 73 { 74 var links = socialMediaLinks.GetItems(); 75 if (links.Any()) 76 { 77 <div class="social-media-icon-container"> 78 <ul> 79 @foreach (var link in links) 80 { 81 var socialMediaLink = link.GetString("SocialMediaurl"); 82 if (!socialMediaLink.ToLower().StartsWith("http")) 83 { 84 socialMediaLink = string.Format("https://{0}", socialMediaLink); 85 } 86 var socialShareType = link.GetString("SocialShareType"); 87 <li> 88 <a href="@socialMediaLink" title="@socialShareType.JsEncode()" target="_blank"> 89 <div class="font-color--black"> 90 <div class=" @string.Format("icon--sm_{0}", socialShareType.ToLower()) social-media-icon icon-size--x1_5"></div> 91 </div> 92 </a> 93 </li> 94 } 95 </ul> 96 </div> 97 } 98 } 99 100 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(emailAddress) || !string.IsNullOrWhiteSpace(websiteUrl)) 101 { 102 <div> 103 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(emailAddress)) 104 { 105 <span class="info e-mailaddress"><a href="mailto:@emailAddress" target="_blank">@emailAddress</a></span> 106 } 107 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(websiteUrl)) 108 { 109 var websiteLink = websiteUrl; 110 if (!websiteLink.ToLower().StartsWith("http")) 111 { 112 websiteLink = string.Format("https://{0}", websiteUrl); 113 } 114 <span class="info website-url"><a href="@websiteLink" target="_blank">@websiteUrl</a></span> 115 } 116 </div> 117 } 118 119 120 </div> 121 122 </div> 123 </div> 124 } 125 }