Meer over de regeling

‘Broedplaats’ is een breed begrip. Daarom hebben de veertien Twentse gemeenten besloten om het onder te verdelen in drie varianten. Bij alle drie gaat het om de koppeling tussen kunst, cultuur en technologie. Er kon een aanvraag ingediend worden in september 2020 (tijdvak 1) of juni 2021 (tijdvak 2).

1. Nieuw Cultureel Programma
Dit zijn programma’s of initiatieven zoals workshops, maakplaatsen en ‘woonkamers’ die technologie en kunst koppelen. Belangrijk: het is voor een breed publiek, dus toegankelijk en laagdrempelig.

2. Broedplaatsen van Onderop
Dit is een fysieke verzamelplek waar ondernemende talentvolle mensen uit de creatieve industrie samenkomen of een werkruimte hebben. Denk aan kunstenaars, game developers, VJ's en vormgevers. Ze komen samen op een plek voor creatieve, experimentele initiatieven, voor bundeling van krachten, kruisbestuivingen en nieuwe concepten. Zo’n broedplaats ontstaat ‘van onderop’.

3. Innovatieve projecten
Dit is een innovatief project, gestart door ‘gevestigde’ Twentse ondernemers in samenwerking met creatieve en technologische talenten. Waarbij de innovatiekracht en kennis in de regio verder groeit.

 

Achtergrond van de regeling

Creatieve Broedplaatsen Twente is een regeling van veertien Twentse gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen - Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. De nieuwe regeling wordt gefinancierd vanuit de Regio Deal en biedt naast een financiële bijdrage ook netwerkvorming en coaching. Er is 1,4 miljoen subsidiegeld beschikbaar in de periode 2020-2025. De gemeente Enschede verzorgt de uitvoering, namens de veertien Twentse gemeenten.

Neem voor vragen over de regeling contact op met Collin Vaneker
e) collin@creatievebroedplaatsentwente.nl
t) 06 - 21 567 444