11 Twentse Broedplaatsen kunnen van start

Op 4 november 2020 is bekend geworden dat de onderstaande plannen zijn goedgekeurd en een bijdrage krijgen vanuit de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente.
Zie ook het persbericht van de Gemeente Enschede.

Gehonoreerde projecten type 1: cultureel programma

Het uitvoeren van activiteiten waarbij nieuwe initiatieven gefaciliteerd worden door instellingen met een bestaand aanbod van laagdrempelige culturele voorzieningen.

Gehonoreerde projecten type 2: broedplaatsen van onderop

Het uitvoeren van een projectplan gericht op het oprichten of verder ontwikkelen van een creatieve broedplaats.

Gehonoreerde projecten type 3: innovatieve projecten

Het uitvoeren van projecten met een innovatief karakter gericht op kennisvergroting ten behoeve van ondernemingen in samenwerking met creatieve en technologische talenten.

Heb jij plannen voor een creatieve broedplaats of wil je jouw broedplaats versterken?
Dan kun je per 1 juni 2021 een aanvraag doen via deze website.

 

Vragen?
Neem contact op met aanjager Collin Vaneker.
email: collin@creatievebroedplaatsentwente.nl
tel: 06 - 21 567 444

Bezoek de Creatieve Broedplaatsen socials!

 

      

 

Deze website is onderdeel van Twente.com. Klik hieronder op de # voor interessante artikelen over diverse onderwerpen en check ook de socials van twente.com.