Ondernemer,

waar kunnen we je mee helpen?

Contact met onderwijsinstellingen

Twente beschikt over een mooi assortiment aan onderwijsinstellingen op alle niveaus. Om het niveau van de studenten te laten matchen met de (toekomstige) behoeften van organisaties, wordt er veel samengewerkt. Goed toekomstvast onderwijs komt tot stand als er sprake is van samenwerking tussen werkveld, onderzoek, studenten en onderwijsinstelling. Maar ook kunnen deze opleidingsinstituten voorzien in opleidingen voor huidige werknemers qua om-, her- en bijscholing, en andere vormen om een leven lang leren te faciliteren. 

Samenwerken met:

Saxion

Business point

Universiteit Twente

Business & innovatie

Onderwijs voor uw medewerkers bij:

Stages en/of afstudeeropdrachten bij:

Lees meer over onderwijs in Twente #onderwijs